Vakka-Rastin vuosikokouksessa vahvistettiin viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi Ville Pirilä esitteli maastopyöräilyä sanoin, kuvin ja videoin.