Vakka-kuntorastikauden 2018 numeroita

1.10.2018 klo 15:00

Vakka-kuntorastikausi 2018

Kuntorastikausi saatiin päätökseen 25.9. ja numerotkin on viimein laskettu yhteen. Viime vuosi (2017) oli osallistujamäärältään ennätyksellinen ja jo varhain alkoi näyttää, ettei samalle tasolle tänä vuonna ylletä.

Suorituksia kirjattiin tänä kesänä 1987 kappaletta (viime vuonna 2299), josta keskiarvoksi tapahtumaa kohti tulee 90 suoritusta (viime vuonna 100). Kaikkiaan osallistujia oli 376 henkilöä (viime vuonna 408). Tapahtumia oli 22, yhtä vähemmän kuin viime vuonna (vapputiistaina ei ollut rasteja).

Eniten osallistujia oli 14.8. Kalannin urheilukentällä (128) ja vähiten keskellä kovinta hellejaksoa 31.7. (63) Kattilaveden kartalla.

Pelkkien helteiden (tai säiden ylipäänsä) syyksi ei osallistujien vähenemistä voi laittaa, vaan viime vuodesta jälkeen jäätiin tasaisesti noin 10 suunnistajaa/tapahtuma-tahtiin. Selvimmin kuumuudesta kärsivät mainittu Kattilaveden tapahtuma sekä Vakka-päivä/kuntorastiviikon tapahtuma Kömpänmäessä 24.7. Toivottavasti ensi kaudella palataan isommalla joukolla !
 

(niin, kaikesta huolimatta: ) Kiitokset kaikille osallistuneille ja erityiskiitos jokaiselle järjestelyissä mukana olleelle !

Riku Salminen

 

Vakka-kuntorastit 2018, henkilöiden osallistumiskerrat:

  
Laitinen Mauri22
Ruusuvuori Rasmus22
  
Heikkilä Anneli21
Laitinen Riitta21
Rosten Markku21
Suomi-Aarnio Mari21
  
Heikkilä Markku20
  
Laine Kirsi19
Leppilahti Tapani19
Lindroth Kaarina19
Nevavuori Juha19
Salminen Riku19
Tuominen Timo19
Vihersaari Raimo19
Vuorinen Ulla-Maija19
  
Arola Ida18
Jalava Kari18
Koistinen Helena18
Lintuharju Vesa18
Pietilä Inkeri18
Ruusuvuori Roope18
Salmi Anneli18
  
Hirvonen Riitta17
Nousiainen Pirjo17
Raitio Mika17
Virtanen Lotta17
  
Helin Timo16
Hirvonen Ari16
Häyrinen Hannu16
Karlund Marja16
Miettinen Päivi16
Mälkiä Riku16
Peura Matti16
Suikkanen Teuvo16
Virtanen Veli-Matti16
  
Jalava Heli15
Junttila Susanna15
Karlund Taru15
Karru Sirja15
Reunanen Raimo15
Toivonen Toni15
Tötterman Cisse15
Verha Koitto15
Verha Maija15
Vuorela Peppi15
Ämmälä Jaana15
  
Karru Pentti14
Lanne Vesa14
Lintunen Lasse14
Paukku Pekka14
Saario Eeva14
Virtanen Anne14
  
Helin Jaana13
Hyytiä Minna13
Karlin Anni13
Kaskinen Petri13
Kerttula Jarmo13
Larjama Anne13
Nurmi Pasi13
  
Arola Jussi12
Heino Marika12
Kerttula Hanna12
Kesälä Maija12
Koistinen Leo12
Ritasalo Maaria12
Sevola Markus12
Suomi Kirsi12
  
Anttila Eero11
Karlin Tuula-Riitta11
Koistinen Tuula11
Ruusuvuori Päivi11
Salo Taru11
Vuorinen Jenni11
Vuorinen Ville11
  
Laine Harri10
Paalanen Anne10
Pärkö Toni10
Pöntinen Jaakko10
Suominen Heikki10
  
Hirvonen Lauri9
Jalava Matti9
Jylhä-Ollila Merja9
Kalenius Aimo9
Kuusinen Juha9
Mannervesi Simo9
Nurmi Veijo9
  
Heino Touko8
Karru Tuulikki8
Lehtoruusu Pekka8
Mannervesi Helena8
Peltoniemi Tiina8
Perhe Jorma8
Perhe Kaarina8
Wallin Ilpo8
  
Eskola Maisa7
Huuskonen Sari7
Jalonen Raimo7
Kallio Ulla7
Kauha Matilda7
Leino Petteri7
Nurmi Reeta7
Paalanen Arto7
Raula Pekka7
Suikkanen Anna7
Tolvanen Elina7
Uusikartano Anna7
Vaininen Urpo7
Vuorinen Ellen7
Väättänen Lauri7
  
Ankelo Jyrki6
Karru Sami6
Kivelä Lea6
Lintunen Tommi6
Nousiainen Santeri6
Pietinalho Jussi6
Pirilä Elisa6
Salonen Ismo6
Uusikartano Mika6
Vironen Juho6
Ölander Ralf6
  
Ankelo Jussi5
Heino Miia5
Hukka Anu5
Junttila Juha5
Oikarinen Minna5
Ranta Mika5
Renholm Ronja5
Renholm Leena5
Repo Juhani5
Salmi Aarre5
Salonen Matti5
Sassi Hanna5
Tuomola Kari5
Vainio Asko5
Viitanen Veeti5
Voronkoff Jonna5
Väättänen Marja-Liisa5
  
Ankelo Tuomas4
Anttila Hanne-Maarit4
Elo Maarit4
Heikelä Pekka4
Heikkilä Vesa4
Hirvonen Heikki4
Karlsson Henna-Mari4
Karru Antti4
Kauha Mari4
Merilahti Jussi4
Poutia Tero4
Pärkö Viola4
Ranta Nina4
Raula Hannele4
Raula Mikko4
Syrjänen Janne4
Vaskelainen Jenni4
Virtanen Kalle4
Yli-Hakula Anne4
  
Alastalo Merja3
Eilu Kalevi3
Grönroos Kari3
Hirvonen Senni3
Hyyppä Seppo3
Höglund Kari3
Imppu Sami3
Imppu Sanna3
Kangas Esko3
Kuusisto Martti3
Laasonen Aino3
Laurila Hemmo3
Lehtoruusu Aarno3
Lotila Reijo3
Paavola Jussi3
Suominen Juha-Matti3
Tuominen Pertti3
Vienola Raili3
Viinikkala Annika3
Viitanen Veijo3
Viljanen Olli3
Virtanen  Annika3
Virtanen Kalle3

 

50 henkilöä, joilla 2 osallistumista

146 henkilöä, joilla 1 osallistuminen