Sikses hyvä 2019

4.10.2019 klo 14:00

Kuntorasteja etsittiin ja löydettiin - sikses hyvin.
Kuntorasteja etsittiin ja löydettiin - sikses hyvin.
Tapani, 23 suoritusta!
Tapani, 23 suoritusta!
Timo, 23 suoritusta!
Timo, 23 suoritusta!
Noin kolme kilometriä oli suosituin rata.
Noin kolme kilometriä oli suosituin rata.
Kuntorasteille taas vuonna 2020 - yksin tai yhdessä, hyvässä seurassa.
Kuntorasteille taas vuonna 2020 - yksin tai yhdessä, hyvässä seurassa.
KUVAT: Veijo (lisätty 7.10.). - Jutun teksti ja tilastot: Riku.
KUVAT: Veijo (lisätty 7.10.). - Jutun teksti ja tilastot: Riku.

Vakka-kuntorastikausi 2019

 

Vakka-kuntorastisuorituksia kertyi päättyneenä kesäkautena 2154 kappaletta. Tapahtumia järjestettiin tiistaisin 23 kertaa, järjestelyistä kertyi 116 suoritusta. Osallistujia oli kaikkiaan 419.

Suosituin rata oli kolmen kilometrin lenkki, jonka kiersi noin 40% osallistujista, viiden kilometrin lenkin kiersi 23%, kahden kilometrin lenkin 16% ja pisimmän, kuuden kilometrin lenkin 13%. Naissuunnistajia oli 45%, miehiä 55%.

Sadan osallistujan määrä ylittyi seitsemän kertaa, eniten osallistujia (123) oli Lakkiassuolla 11.6. Kaupungin kuntotapahtumaan Lemppajärvellä 7.5. osallistui 121 suunnistajaa.

Viime vuoteen verrattuna tuli parannusta lähes 170 suoritusta, toistaiseksi suosituimmasta vuodesta (2017) jäätiin lopulta kuitenkin runsaat 140 suoritusta.

Kuntorasteille osallistujien määrä on viime vuosina pysytellyt neljänsadan tuntumassa, ehkä lievästi kasvaen. Osallistumiskertojen määrä henkilöä kohti on kuitenkin keskimäärin ollut loivasti laskeva. Lähes puolet osallistujista kävi vain yhden kerran. ('Tulkkan toinenkin kert' !)

Osallistumisten määrä oli kohdallaan Timo Helinillä ja Tapani Leppilahdella, joiden sarja oli katkeamaton kauden loppuun asti (23 kpl). Meillä muilla jäi enemmän tai vähemmän parantamisen varaa...

Kiitokset kaikille osallistujille ja erityiskiitos järjestäjille ponnistuksistanne laadukkaiden tapahtumien aikaansaamiseksi.

...

Vakka-kuntorastien osallistumiset (joko suunnistajana tai järjestäjänä)
v. 2019. (23 tapahtumaa) 
  
Helin Timo23
Leppilahti Tapani23
  
Heikkilä Anneli22
Salminen Riku22
  
Heikkilä Markku21
Karru Pentti21
Karru Sirja21
Lindroth Kaarina21
Lintuharju Vesa21
Nevavuori Juha21
  
Laine Kirsi20
Lanne Vesa20
Pietilä Inkeri20
Vihersaari Raimo20
Ämmälä Jaana20
  
Häyrinen Hannu19
Kalenius Aimo19
Salmi Anneli19
Verha Maija19
  
Hirvonen Riitta18
Koistinen Helena18
Raitio Mika18
Suomi-Aarnio Mari18
Toivonen Toni18
Verha Koitto18
Vuorinen Ulla-Maija18
  
Karlund Marja17
Kerttula Hanna17
Mälkiä Riku17
Mäntylä Sanna17
Nousiainen Pirjo17
Nurmi Pasi17
Paukku Pekka17
Pöntinen Jaakko17
Reunanen Raimo17
Rosten Markku17
Tuominen Timo17
  
Hyytiä Minna16
Jalava Kari16
Junttila Susanna16
Merilahti Jussi16
Peura Matti16
Suikkanen Teuvo16
Virtanen Veli-Matti16
  
Karlund Taru15
Kesälä Maija15
Koistinen Leo15
Koistinen Tuula15
Kuusinen Juha15
Laine Harri15
Tötterman Cisse15
Vuorela Peppi15
  
Hirvonen Lauri14
Lehtoruusu Aarno14
  
Jalava Heli13
Kallio Ulla13
Lintunen Lasse13
Miettinen Päivi13
Nurmi Raimo13
Ritasalo Maaria13
Uusikartano Anna13
Varjonen Heikki13
  
Grönroos Kari12
Hintukainen Taija12
Hirvonen Ari12
Ketola Anneli12
Nurmi Reeta12
Peltoniemi Tiina12
Ståhl Juha12
Virtanen Anne12
Yli-Hakula Anne12
  
Heino Marika11
Karru Tuulikki11
Kerttula Jarmo11
Paalanen Anne11
Ranta Mika11
Ruusuvuori Päivi11
Salminen Harri11
Salo Taru11
Salonen Ismo11
  
Huuskonen Sari10
Kangas Esko10
Virtanen Lotta10
  
Anttila Eero9
Hirvonen Heikki9
Jylhä-Ollila Merja9
Larjama Anne9
Leino Petteri9
Pirilä Elisa9
Ranta Nina9
Suikkanen Anna9
Suomi Kirsi9
Uusikartano Elli9
Uusikartano Mika9
  
Arola Jussi8
Hirvonen Senni8
Höglund Kari8
Jalonen Raimo8
Karlsson Henna-Mari8
Mannervesi Helena8
Mannervesi Simo8
Oikarinen Marko8
Oikarinen Minna8
Perhe Jorma8
Perhe Kaarina8
Pärkö Toni8
Ruusuvuori Rasmus8
Tolvanen Elina8
Vaskelainen Jenni8
  
Arola Ida7
Artiola Merja7
Kauha Matilda7
Kärkkäinen Antero7
Paalanen Arto7
Pärkö Viola7
Ruusuvuori Roope7
Saario Eeva7
Vaininen Juha7
Wallin Ilpo7
  
Harju Joonas6
Helin Jaana6
Johtela Tanja6
Johtela Tomi6
Karru Sami6
Laitinen Mauri6
Laitinen Riitta6
Lintunen Tommi6
Pietinalho Jussi6
Salonen Iiris6
Salonen Matti6
Sirniö Teijo6
Vaininen Urpo6
  
Falck Kati5
Jalava Matti5
Johtela Veeti5
Karppi Ella5
Nurmi Veijo5
Raula Mikko5
Sassi Hanna5
Sevola Markus5
Toivonen Suvi5
Virtanen  Annika5
Virtanen Jussi5
Virtanen Kalle5
  
Alastalo Merja4
Anttila Hanne-Maarit4
Etu-Huitti Arto4
Grundström Christian4
Heerman Stig4
Heino Touko4
Immonen-Hakamäki Ritva4
Karlin Anni4
Karlin Tuula-Riitta4
Karru Antti4
Kaskinen Petri4
Kivioja Niina4
Pirilä Antti4
Saarinen Leo4
Suominen Heikki4
Vainio Asko4
Viinikkala Annika4
Viitanen Veijo4
  
Asikainen Juha3
Eilu Kalevi3
Eklund Ralf3
Etu-Huitti Maija3
Heerman Maria3
Heine Jari3
Honkakangas Aulis3
Jalava Enni3
Junttila Juha3
Järvinen Heikki3
Kauha Mari3
Kauppi Mikael3
Kesälä Timo3
Kivelä Lea3
Laine Emma3
Lehtoruusu Pekka3
Leino Urpo3
Nikusaari Aatu3
Perkola Pauliina3
Pirilä Matti3
Ruohola Taneli3
Valtonen Teuvo3
Virtanen Kalle I3

 

2 suoritusta 39 henkilöllä

1 suoritus 195 henkilöllä