REILUA PELIÄ RASTEILLA

Vakka-Rasti on mukana Suomen Suunnistusliiton, Nuoren Suomen ja Opetusministeriön
Reilua peliä rasteilla –ohjelmassa.
 
Toiminnan painopisteet tukevat mm. seuraavia seikkoja:
 

1. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kuntorasteilla ja kilpailuissa omalla tasollaan.
Vakka-Rasti tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan ja harrastaa suunnistusta.
Suunnistus on kannustavaa, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.
 

2. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen: hän esimerkiksi varmistaa maastojen käyttöön tarvittavat luvat, väistää kielletyt alueet, auttaa loukkaantunutta maastossa ja noudattaa muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.
 

3. Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Doping ei kuulu suunnistukseen eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita.
Yhdessä myönteisesti toimien suunnistajat luovat hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.